Pragnęłam utrwalić wszelkie przejawy piękna,

jakie pojawiły się przede mną i wreszcie pragnienie to zostało spełnione. 

Julia Margaret Cameron