Pragnęłam utrwalić wszelkie przejawy piękna, jakie pojawiły się przede mną i wreszcie pragnienie to zostało spełnione.

Julia Margaret Cameron